Bachelor and Master Theses

Title: Implementering av algoritmer för att detektera avvikelser i EDGAR
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description:
Company: Bombardier Transportation AB, kontaktperson: Stefan Larsen
Start date: 2005-11-01
Prel. end date: 2006-01-18
Student: Niklas Hansen niklas.hansen@se.transport.bombardier.com
IDT supervisor: Björn Lisper
bjorn.lisper@mdh.se, +46-21-151709

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24