Bachelor and Master Theses

Title: Using the Principle of Refactoring to implement a Graphical User Interface
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: Transrail har byggt ett fordons- och personal planeringsverktyg baserat på Borland C++ utvecklingsverktyg. Behov har uppkommit att isolera presentationslagret med syfte att återanvända detta även i andra tillämpningar. I samband med denna konvertering har vi identifierat det examensarbetet som vi beskriver här nedan.
Inventering av befintliga ramverk för presentatonslager, inkl historik. Jämförelse av de olika teknikerna med höjd på minst följande aspekter:
• hur man ska bygga upp ett lätt underhållet och utbyggbart presentationslager
• flexibelt att pakettera och distribuera i t ex lite/ professional / advanced versioner, inkl. uppgraderingar
• internationalisering
• hur integrering av användarhandledning görs
• look-and-feel för flera olika användare/THEME
• återanvändbarhet (deklarativt GUI), ini-fil, register, xml, etc.
• kommunikation med en rich-client via Web browser
Company: Transrail AB
Prel. end date: 2006-09-07
Presentation date: 2006-02-05
Student: Simon Rydberg
IDT supervisor: Daniel Flemstrm
daniel.flemstrom@mdh.se, +46-21-151760
Examinator: Ivica Crnkovic
Ivica Crnkovic
ivica.crnkovic@mdh.se, +46-21-103183

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0477.pdf

153548

2006-09-19, 14:47


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31