Bachelor and Master Theses

Title: Developing a Product Data Management prototype system
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: Hos ABB Crane Systems skickar vi nyutvecklade och uppdaterade moduler för kranar till containerterminaler över hela världen. Dessa moduler kan i princip vara allt från krandelar till datorrelaterade produkter som hård- och mjukvara.

Eftersom vi alltid nyutvecklar eller uppdaterar våra moduler har vi problem med att hålla reda på vad som är skickat och installerat på en terminal. Vi vill nu skapa ett verktyg för att kunna lösa upp detta problem och där med bibehålla vårt rykte av att vara en kraninstallatör som sätter kunden i fokus.

Uppgiften består av att i nära samarbete med projektledare, utvecklare, konstruktörer och felmottagare utreda vilka parametrar och krav de olika användarna ställer, samt att skriva specifikation, (delvis) implementera och (delvis) testa applikationen.

Användare av versionshanteraren:

Utvecklare: När nyutveckling eller uppdatering av en modul har skett skall den ansvariga utvecklaren kunna lägga till denna modul till en lista från vilken projektledare samt konstruktörer kan välja för att skicka vidare till igångkörare eller terminal.

Konstruktörer: När en konstruktör har uppdaterat en terminal måste han/hon uppdatera versionshanteraren så att andra kan ta reda på vad som är skickat till den terminalen.

Felrapport: När ett fel har rapporterats till vårt felhanteringssystem och en ny release har skapats så skall det vara möjligt att få fram vilka projekt som bör uppdateras med denna release. När ett fel rapporterats in skall versionshanteraren kunna visa vem ansvarig konstruktör eller utvecklare är för vidarebefordring av problemet.

Projektledare: När en projektledare skall besöka en terminal skall han/hon kunna kontrollera vad som finns levererat för att kunna erbjuda möjliga uppdateringar eller få kontroll över vad som är levererat.

Slut-Terminal: På levererad CMS samt i en databas på land finns en versionsdatabas, denna skall kunna importeras till versionshanteraren med information över vad som verkligen är installerat.
Company: ABB Crane Systems
Prel. end date: 2006-10-27
Presentation date: 2006-11-02
Student: Johan Krger jkr02002@student.mdh.se
IDT supervisor: Christer Sandberg
christer.sandberg@mdh.se, +46-21-101512
Examinator: Ivica Crnkovic
Ivica Crnkovic
ivica.crnkovic@mdh.se, +46-21-103183
Misc: Student edit

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0485.pdf

1224942

2006-11-22, 07:44


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31