Bachelor and Master Theses

Title: Webbprogrammering i ASP.NET med hjälp av Web services och databaser
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: Idag finns det inte nÄgon webbsida som har samlad information om de flesta hundrasers mentalitet.
I detta examensarbete ska en sida i ASP.NET utvecklas, dÀr man ska kunna söka efter olika kriterier i en databas.
MÄlet Àr att det ska bli en sida som blivande hundÀgare inte ska kunna vara utan i sitt val av ras. I utvecklingen ska ASP.NET, ADO.NET and Web services anvÀndas.
Prel. end date: 2006-06-01
Presentation date: 2006-06-01
Student: Anna Linder alr01001@student.mdh.se
IDT supervisor: Damir Isovic
damir.isovic@mdh.se, +46-21-103173

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0489.pdf

940691

2006-05-26, 09:00


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24