Bachelor and Master Theses

Title: Lastanalysator till RAPID
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: ABB Robotics AB tillverkar industrirobotar och är ett av de världsledande företagen inom området. Robotarna programmeras i robotspråket RAPID som utvecklats av ABB Robotics.

Uppgiften består i att utreda och implementera en lastanalysator för RAPID som skall kunna användas båda av kunder till ABB och ABB själva. Analysatorn ska göra en profilering av programkoden, där man kan se hur stor del av exekveringstiden som spenderas i de olika programdelarna. I analysatorn ska man kunna specifiera vilka programdelar som skall lastövervakas och loggas.
Company: ABB Robotics
Prel. end date: 2006-09-14
Presentation date: 2006-11-02
Student: Kalle Gustafsson kalleg@gmail.com
Student: Ilja Alaoja iaa00001@student.mdh.se
IDT supervisor: Ingemar Reyier
ingemar.reyier@mdh.se, U3-045
Examinator: Bjrn Lisper
Bjrn Lisper
bjorn.lisper@mdh.se, +46-21-151709

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0495.pdf

324912

2006-12-20, 10:26


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24