Bachelor and Master Theses

Title: Statisk analysator till RAPID
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: ABB Robotics AB tillverkar industrirobotar och är ett av de världsledande företagen inom området. Robotarna programmeras i robotspråket RAPID som utvecklats av ABB Robotics.

Uppgiften består i att utreda och delvis implementera en statisk analysator för RAPID som skall kunna användas båda av kunder till ABB och ABB själva. En statisk analysator analyserar programkoden med avseende på möjliga problem utan att köra den.

Den statiska delen skall stödja flödesanalys och "död kod"-detektering, men också utökas med vissa ABB-specifika regler såsom att upptäcka while-loopar utan något "wait-state", detektera "wait-state" i trappinstruktioner, eller taskglobala objekt som accessas utan nödvändiga synkroniseringsinstruktioner. I examensarbetet ingår att tillsammans med ABB:s personal välja ut vilka regler som analysatorn ska kontrollera.
Company: ABB Robotics
Prel. end date: 2006-12-31
Presentation date: 2008-06-19
Student: Harald Lgdahl harald@ulun.se
tel:016-512348
IDT supervisor: Bjrn Lisper
bjorn.lisper@mdh.se, +46-21-151709
Misc: Examensarbetare: Harald Lgdahl, harald@ulun.se

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0496.pdf

646751

2008-05-20, 22:54


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24