Bachelor and Master Theses

Title: Portering av Data Field Haskell
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: Data Field Haskell är en dialekt av Haskell 98 utvidgad med s.k. datafält. Den nuarande implementeringen är baserad på en tidigare version av Haskellkompilatorn nhc, och den distribueras fritt både som källkod och färdigkompilerade binärer. Med tiden har binärer och installationsscript blivit alltmer inkompatibla med dagens system. Syftet med examensarbetet är att råda bot på detta. Arbetet består av två delar:

1. Att uppdatera och testa installationsscripten, så att de fungerar på åtminstone linux, och helst också Windows/cygwin och eventuellt MacOS 10, generera och testa binärer för de valda plattformarna, samt paketera nya källkods- och binärdistributioner.

2. En förstudie hur den nuvarande implementeringen av Data Field Haskell skulle kunna göras mer oberoende av nhc, exempelvis genom att via en preprocessor generera "ren" Haskellkod som i sin tur kan kompileras eller interpreteras.

I en förlängning skulle exjobbet kunna utvidgas till ett 20p-exjobb på D-nivå. En lämplig uppgift skulle då kunna vara att gå vidare och verkligen göra implementeringen portabel, och kanske dessutom implementera vissa optimeringar och ordna en del bugfixar.
Company: MdH/IDE/forskargruppen fr programsprk
Prel. end date: 2006-08-31
Presentation date: 2006-08-31
IDT supervisor: Bjrn Lisper
bjorn.lisper@mdh.se, +46-21-151709

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0520.ps

376411

2006-09-08, 08:12

TR0520.pdf

367469

2006-09-14, 16:01


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24