Bachelor and Master Theses

Title: Swedish and much more on the webb
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: Wikner producerar läromedel för analfabeter och invandrare som
vill lära sig svenska. Läromedlen finns i licenserade dataprogram
men företaget vill nu erbjuda sina kunder att använda dataläromedlet
direkt från sin webbplats.
Uppgiften går ut på att undersöka vilka olika lösningar som finns
och ta fram vilken lösning som är bäst. För att lösningarna ska
kunna testas behöver en prototyp tas fram av det slutgiltiga programmet. Systemet ska tas fram med hjälp av ASP.NET med C# och MS SQL.
Company: Lundin Sveijer Utvrdering AB, kontaktperson: Jan Wikner och Daniel Lundin
Prel. end date: 2006-06-19
Presentation date: 2007-01-11
Student: Mattias Naukkarinen
IDT supervisor: sa Lundkvist
asa.lundkvist@mdh.se, +46-16-153297
Examinator: Jan Gustafsson
Jan Gustafsson
jan.gustafsson@mdh.se, +46-21-101462

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0521.pdf

241362

2006-12-28, 10:29


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24