Bachelor and Master Theses

Title: Omimplementering av Data Field Haskell
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: Data Field Haskell är en dialekt av Haskell 98 utvidgad med s.k. datafält. Den nuarande implementeringen är baserad på en tidigare version av Haskellkompilatorn nhc, och den distribueras fritt både som källkod och färdigkompilerade binärer. Med tiden har binärer och installationsscript blivit alltmer inkompatibla med dagens system. Syftet med examensarbetet är att råda bot på detta.

Detta examensarbete är en fortsättning på examensarbetet Portering av Data Field Haskell. I detta tidigare examensarbete gjordes en förstudie hur den nuvarande implementeringen av Data Field Haskell (DFH) skulle kunna göras mer oberoende av nhc, genom att via en preprocessor generera "ren" Haskellkod som i sin tur kan kompileras eller interpreteras. Resultatet var att detta troligen skulle låta sig göras om man låter preprocessorn generera kod giltig för en allämnt accepterad utvidgning av Haskell som åtminstone den viktigaste implementeringen, GHC, stödjer.

Det föreliggande examensarbetet går ut på att verkligen implementera om DFH på detta sätt. Först ska vissa bibliotek utvecklas som implementerar den grundläggande funktionaliteten i DFH, och sen implementeras preprocessorn som översätter upp vissa syntaktiska kontruktioner till den "grundläggande DFH" som biblioteken implementerar. I mån av tid kan examensarbetet också inkludera vissa förbättringar som optimeringar på källkodsnivå, stöd för bättre felmeddelanden eller annat nyttigt.
Prel. end date: 2007-03-31
Presentation date: 2007-05-03
Student: Jesper Simos jss03001@student.mdh.se
IDT supervisor: Bjrn Lisper
bjorn.lisper@mdh.se, +46-21-151709
Misc: Fortsttning p examensarbetet Portering av Data Field Haskell.

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0626.pdf

592285

2007-04-18, 11:21


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24