Bachelor and Master Theses

Title: Developing platform fro TrimTrack
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: Accessor hjälper Service- och Transportföretag till en högre produktivitet med hjälp av positioneringsverktyget C-Track. C-Tracksystemet består av en intelligent fordonsenhet med en GPS mottagare för positionsbestämning och ett modem för mobil kommunikation via GSM/SMS/GPRS, Mobitex eller satellit. C-Track är i huvudsak till för fordon där frekvent och detaljerad rapportering efterfrågas.

Utöver C-Tracksystemet har Accessor upptäckt ett behov av en mindre och inte lika kraftfull tjänst där positionering av objekt inte behöver ske lika frekvent som för fordon. Ett exempel på ett sådant behov är positionering contaniers. Det här kan uppnås med hjälp av en enhet kallad TrimTrack som, i likhet med C-Tracks fordonsenhet, skickar GPS-positioner (WGS84) tillsammans med övrig data med hjälp av GSM-nätet. Enheten har egen strömförsörning och innehåller en ”state-machine” som gör det möjligt att konfigurera enheten efter önskemål, exempelvis hur ofta positioner ska rapporteras, hur länge enheten ska söka efter GPS-position osv.

Till tjänsten krävs det att en plattform utvecklas som sorterar all inkommande data från enheterna. Platformen bör således bestå av en kommunikationskanal, någon typ av service som hanterar inkommande meddelanden samt en databas där meddelanden lagras. Tanken är att plattformen ska agera som en grundbas till flera olika typer av webbapplikationer som alla skiljer sig lite i inriktning. Webbapplikationernas huvudsakliga funktioner kommer bestå av att generera olika typer av rapporter samt möjlighet att se positioner av enheter på lämplig karta.

Omfattning
För att kunna identifiera möjliga marknader måste först en analys av enhetens begränsningar och möjligheter göras vilket betyder att enhetens funktionalitet måste undersökas. Därefter sker en marknadsundersökning som begränsas till någon/några branscher för att inte uppta alltför stor del av examensarbetet. Innan implementationen sker en studie i vilken utvecklingsmiljö som är mest lämplig med hänsyn till stabilitet, underhåll och konstnad. Där ingår även valet av databas och kartleverantör.

Examensarbetet består således av följande punkter:

• Analys av enhetens funktionalitet för att kunna identifiera inom vilka områden enheten är mest lämplig.
• En begränsad marknadsundersökning för att identifiera var tjänsten efterfrågas.
• En studie i vilken utveklingmiljö som bör användas samt val av databas och kartleverantör med hänsyn till kostnad, underhåll och stabilitet.
• Utveckla en prototyp

Målet är att hinna uveckla en plattformsprototyp men även att påbörja webbapplikationens kartfunktionalitet.
Start date: 2007-02-07
Prel. end date: 2007-06-27
Presentation date: 2007-06
Student: Thom Olausson ton03001@student.mdh.se
IDT supervisor: Marcus Bergblomma
marcus.bergblomma@mdh.se, +46-21-107062
Examinator: Mats Bjrkman
Mats Bjrkman
mats.bjorkman@mdh.se, +46-21-107037

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24