Bachelor and Master Theses

Title: Utveckling av ett rapportverktyg fŲr CoreMaster2
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: Företagspresentation
Westinghouse Electric Company LLC (WEC) är ett företag som verkar inom kärnkraftsindustrin. Företaget har mer än 750 anställda i Västerås och Täby och är en komplett leverantör av kärnkraftsteknologi med mer än 50 års framgångsrik erfarenhet inom branschen. De anställda finns inom ingenjörsområdena; kemi, mjukvara, el och kontrollsystem, mekanik, material, fysik, projektledning. Förutom i Sverige så har Westinghouse även kontor och anläggningar i andra delar av Europa och USA och har sammanlagd mer än 8500 anställda.

Bakgrund
Core Master 2 (CM2) är ett system utvecklat på Westinghouse som används för att utföra design- och In-Core Fuel Management (ICFM) aktiviteter.
Det finns idag ett program som är helt frikopplat ifrån CM2, Report Generator (RG), som används för att ta fram diverse olika rapporter (grafer, tabeller m.m.). Report Generator är idag något föråldrat och man vill därför utveckla ett helt nytt program.

Mål
Examensarbetet syftar till att ta fram ett helt nytt rapportverktyg enligt de krav som organisationen efterfrågar. I arbetet ingår projektplanering, kravhantering, design och framtagandet av en prototyp.
Examensarbetet skall uppfylla högskolans/universitets krav för ett godkänt examensarbete på D-nivå.

Tidsplan
Startdatum för arbetet är 1 mars 2007 och skall omfatta ett examensarbete på D-nivå, d.v.s. 20 veckor.
Company: Westinghouse Electric Sweden AB, kontaktperson: Yonatan Dag
Start date: 2007-03-01
Prel. end date: 2007-10-01
Presentation date: 2007-10
Student: Isaac Said Doktorian isaac.doktorian@gmail.com
IDT supervisor: Rikard Land
rikard.land@mdh.se, +46-21-107035
Examinator: Ivica Crnkovic
Ivica Crnkovic
ivica.crnkovic@mdh.se, +46-21-103183

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31