Bachelor and Master Theses

Title: Conceptualizing SIP based gateway control
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: Ett media gateway system har ofta två termineringspunkter (en åt varje håll)
för varje förbindelse. H.248 protokollet har mekanismer för att styra båda
dessa via en signalleringssession. Hur kan detta överföras till SIP som
vanligtvis bara överför en SDP i varje riktning. D.v.s de båda SIP signalerings
enheterna utbyter information om varandras media parametrar. En controller
behöver signallera information om båda de lokala termineringspunkterna (en
åt varje håll) samt båda fjärrtermineringspunkterna. Frågeställningen är alltså
hur denna SDP information bör förpackas i SIP.
När dessa frågor besvarats skall föreslagen metod implementeras i befintligt
MP system och en testapplikation som agerar som controller. Dessa program
skall implementeras i Erlang och utnyttja befintlig Erlang implementerad
SIP signallerings stack. Test applikationen skall köras på en SUN station.
Company: Ericsson AB, kontaktperson: Daniel Flemstrm
Prel. end date: 20070630
Presentation date: 20070830
Student: Peter Andersson pan01006@student.mdh.se
IDT supervisor: Daniel Flemstrm
daniel.flemstrom@mdh.se, +46-21-151760
Examinator: Ivica Crnkovic
Ivica Crnkovic
ivica.crnkovic@mdh.se, +46-21-103183

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0715.pdf

678138

2007-08-13, 14:23


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31