Bachelor and Master Theses

Title: Intag och export av kontrolluppgifter
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: Grunden för Sveriges taxeringssystem av privatpersoner är kontrolluppgiftsystem vars huvudsyfte: ”Att få in och fastställa underlag från uppgiftslämnare så att medborgare tillgodoräknas avdragen skatt, att underlag för beskattning och beräkning av PGI levereras vidare till årlig taxering, att säkerställa att det kommit in tillräckligt många kontrolluppgifter samt att differenser mellan lämnade uppgifter i skattedeklarationer (SKD) och kontrolluppgifter kan stämmas av”. Kontrolluppgiftssystemet är klassificerat som ett samhällsviktigt system. Nu håller det befintliga ku-systemet på att bytas ut från cobol till JEE baserad och från UNISYS till unix plattform. Systemet skall bl a klara av att ta emot 80 miljoner ku från olika uppgiftslämnare och från på olika medier på 20 dagar (20 timmar/dag).


Sverige har skrivit under ett fördrag som kallas Sparandedirektivet (Taxation of savings (Directive 2003/48/EC)) som innebär att kontrolluppgifter ska utbytas mellan EU länder. Informationsutbytet sker via XML filer som utformas efter ett fastställd schema. Mekanismen är ny på Skatteverket och den tekniska lösningen skall ta hänsyn till förvaltningsbarhet, modifierbarhet och prestanda.
Arbetsuppgiften består av två delar och kommer att resulterar i två dokument som redovisar forskning runt olika tekniska varianter och ett förslag till teknisk lösning som kommer att vara underlag för beslut och dimensionering av plattform. Med plattformen menas både mjukvara och hårdvara konstruktionen.
1.Säkerställning av en teknisk lösning för mottagning av inkomna kontrolluppgifter. Att hantera stora volymer på den korta tiden sätter enorma krav på underliggande tekniska mekanismer.
2.Verifiering och undersökning av tekniska lösningar som kan extrahera data och utforma dem till önskade format och storlek (Utskickade filer får max vara 10 MB).
Company: Skatteverket VE, kontaktperson: Nader Dodman
Prel. end date: 2008-12-18
Presentation date: 2008-12-18
Student: Kristina A Olsson kristina.a.olsson@skatteverket.se
IDT supervisor: Peter Wallin
peter.wallin@mdh.se, 021-103198
Examinator: Ivica Crnkovic
Ivica Crnkovic
ivica.crnkovic@mdh.se, +46-21-103183

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0814.pdf

255298

2009-01-07, 10:16


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31