Bachelor and Master Theses

Title: Enhancing the audio environment in virtual city
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: Skapa en mer upplevelserik och autentisk ljudmiljö för storstäder i datorspel i realtid med mycket begränsad cpu-belastning i gamelopen.
Company: Avalanche Studios
Prel. end date: 2008-06-07
Presentation date: 2008-06-19
Student: Martin Sderberg msg04006@student.mdh.se
IDT supervisor: Rikard Lindell
rikard.lindell@mdh.se, +46-21-151759
Examinator: Thomas Larsson
Thomas Larsson
thomas.larsson@mdh.se, +46-21-101514

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR0823.pdf

1741704

2008-06-12, 08:47


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31