Bachelor and Master Theses

Title: Automatiserad analys av dynamiska förlopp för inbyggda system på helfordonssimulator
Subject: Computer Science
Level: not set
Description: BAKGRUND

I dag så består en lastbil av hundratals användarfunktioner,
implementerad i mjukvara, som påverkar och påverkas av
föraren. Dessa användarfunktioner är distribuerade över flera
olika styrsystem vilket innebär att det sker ett stort
informationsutbyte via CAN. Funktionerna måste genomgå noggrann
testning, att bland annat rätt information skickas på CAN, för
att behålla kvaliteten på fordonet. Verifikationen utförs bland
annat i Hardware-In-the-Loop labb (HIL) där alla lastbilens
styrenheter är ihopkopplade kring en helt simulerad omgivning.

Då styrenheternas omgivning är simulerad med mycket omfattande
Simulinkmodeller kan automatiserade tester utföras. Testerna
tittar dock endast på en mycket liten delmängd av all tillgänglig
information på CAN. Ett önskemål är att i framtiden kunna
analysera hela informationsutbytet mellan styrenheterna för att
på så sätt upptäcka fel i styrenheternas implementering.

MÅL

Målet är att ge förslag på smarta tester som kan utföras på all
information insamlad i ett HIL labb, för att sedan automatisera
dessa. Exempel på sådana test är att övervaka kritiska signaler
över tiden så att inga felaktiga värden skickas, men även att
analysera databelastningen på CAN nätverket.

UPPDRAGSBESKRIVNING

För att uppnå målet krävs det stor innovationsförmåga för att ta
fram smarta test att utföra på helfordonsnivå. Du behöver därför
sätta dig in i hela lastbilens funktionalitet och kommunikation.
Det kommer sedan krävas en utredning vilka kriterier som dina
tester måste uppfylla och hur dessa ska implementeras för
automatisk exekvering. Resultatet av din realiserade test måste
sedan presenteras på ett lämpligt sätt.
Company: Scania, kontaktperson: Johannes Bergkvist
Proposed: 2009-10-01
Prerequisites: - Studenten(erna) ska studera till civilingenjör och ha kunskaper inom inbyggda system och programmering - God analytisk förmåga med ett kritiskt synsätt - Gärna intresse av mjukvarutest. Kunskap inom test eller diagnos en fördel.
IDT supervisor: Paul Pettersson
Paul.Pettersson@mdh.se, +46-21-151741
Misc: BERÄKNAD TIDSÅTGÅNG: 20 veckor KONTAKTPERSONER OCH HANDLEDARE Johannes Bergkvist, 08-553 861 94, johannes.bergkvist@scania.com ANSÖKAN SKICKAS TILL: Ansökan märkt ”PU63” skickas till camilla.jansson@scania.com Till ansökan bifogas CV, personl

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24