Bachelor and Master Theses

Title: Utveckling och utvärdering av applikation för lokalisering via mobiltelefon
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: Syftet med examensarbetet är att programmera en applikation för lokalisering av personer via mobiltelefon.Applikationen innehåller en sökfunktion där användaren kan specifiera olika sökkriterier och skall vara åtkomlig via både mobil och webbgränsnitt. Lokaliseringen möjliggörs genom att utnyttja befintlig teknik ifrån företaget Visibilly.I arbetet ingår också en utvärderingsdel som ska ta upp hur applikationen kan vidareutvecklas och implementeras som färdig produkt.

Examensarbetet inkluderar alla utvecklingsfaserna med analys, specificering, programmering samt testning. För att underlätta en eventuell framtida integration av tjänsten inom ramen för huvudsajtens gränsnitt kommer applikationen att använda sig av Mysql databas som grund för sökningar tillsammans med språket PHP.

Arbetets omfattning begränsas av att applikationen kommer att utnyttja API för Googlemaps, Visibilly, MOSMS. En betydande del av arbetet kommer därför att gå ut på att sätta sig in samtliga APIer och bygga en platform som möjliggör kommunikation mellan dessa samt att presentera informationen på ett tydligt sätt för slutanvändaren.

Arbetsprocessen kommer att ske med kontinuerlig kontakt och rådgivning tillsammans med medarbetare från Affelix AB. Det finns möjlighet att vara flexibel när det gäller arbetsplats och om så önskas kan lokaler ställas till förfogande hos Affelix på Hornstull.

Affelix AB är ett företag med verksamhet inom online och affiliate marknadsföring med bl.a sajter så som Gratisbio som är en blandning mellan communtiy och portal. Företaget har sitt säte i Stockholm. Examensarbetet syftar till att stärka Gratisbios commynitydel genom att erbjuda användarna en lokaliseringstjänst som utnyttjar den senaste tekniken inom området.
Company: Affelix AB, kontaktperson: Ramak Seyedpour
Prel. end date: 2010-03-28
Presentation date: 2010-04-08
Student: Björn Hansen bhn00001@student.mdh.se
IDT supervisor: Damir Isovic
damir.isovic@mdh.se, +46-21-103173
Misc: Examesarbetet startar i januari 2010.

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24