Bachelor and Master Theses

Title: Monitoring and analysis of digital workplace
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: Programmet är en del av en större funktion i en produkt för att hantera en arbetsgrupp som är distribuerad på olika geografiska platser. Syftet med funktionen är att analysera arbetsfrekvensen för en deltagare i arbetsgruppen och sammanfatta arbetsinsatsen över en given tidsperiod. Sammanfattningen skall kunna redovisas via ett webb-gränssnitt. Målet är att skapa en digital funktion som har möjlighet att utgöra en del av produkten.
Company: Jobexecute Nordica AB, kontaktperson: Johan Glimskog
Start date: 2010-09-14
Prel. end date: 2010-11-20
Student: Dariusz Baha dba04002@student.mdh.se
IDT supervisor: Frank Lüders
frank.luders@mdh.se, +46 21 151728
Examinator: Ivica Crnkovic
Ivica Crnkovic
ivica.crnkovic@mdh.se, +46-21-103183

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31