Bachelor and Master Theses

Title: Implementering av slicing i SWEET mot ALF-kod
Subject: Computer Science
Level: Basic or Advanced (contact supervisor)
Description: Implementering av slicing i SWEET mot ALF-kod.

Uppgiften är att (åter-)implementera slicing i nya SWEET. Slicing fanns i en tidigare version av SWEET, det var bara det att den arbetade mot NIC (en tidigare form av intermediärkod). Det man behöver göra är att antingen generalisera den så att den klarar även ALF eller så skriva om den så att den arbetar mot ALF (en nyare form av intermediärkod).

Arbetet innebär kodning i C++ i SWEET. Åtkomst till koden sker via svn.

Artiklar som utgör basen for exjobbet är (bl.a.):
Jan Gustafsson, Andreas Ermedahl, Christer Sandberg, and Björn Lisper. Faster WCET Flow Analysis by Program Slicing, M. Weiser. Program Slicing. IEEE Transactions on Software Engineering, SE-10(4):352–357, July 1984 samt Interprocedural Slicing Using Dependence Graphs, Susan Horwitz, Thomas Reps, and David Binkley, University of Wisconsin-Madison 1990.
IDT supervisor: Jan Gustafsson
jan.gustafsson@mdh.se, +46-21-101462
Examinator: Björn Lisper
Björn Lisper
bjorn.lisper@mdh.se, +46-21-151709

  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24