Bachelor and Master Theses

Title: Simulation-based optimization of dual non-crossing stacking cranes
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: Detta examensarbete kommer att vara en del av ett större utvecklingsprojekt inom ABB Crane Systems, vilket har som mål att optimera flödet av containrar i containerterminaler.

I arbetet ingår att undersöka existerande forskning inom optimering/schemaläggning för att se vad som kan appliceras på det aktuella problemet. Det kan även vara intressant att undersöka andra problemställningar och lösningar inom industrin som skulle kunna vara till hjälp.

Examensarbetaren skall analysera ett antal givna strategier och även andra som kommer fram under arbetets gång. Dessa analyser skall jämföras med en analys av dagens funktionalitet. Resultatet från analysen kommer förhoppningsvis visa hur mycket tid som kan vinnas på att implementera dessa funktioner och hur mycket energi som sparas/förloras.

Den praktiska uppgiften blir att testa de ovan nämnda strategierna utifrån ett stort antal scenarion för att kunna dra relevanta slutsatser. För att kunna göra detta så behövs en simulator av ett ”block” som kan köras snabbare än realtid. Att ta fram en sådan lösning kommer att bli en del av examensarbetet.
Company: ABB Crane Systems, kontaktperson: Henrik Norén
Start date: 2011-02-21
Prel. end date: 2011-08-01
Student: Victor Lundquist vlt06001@student.mdh.se
IDT supervisor: Markus Bohlin
markus.bohlin@mdh.se, 021-107023
Examinator: Jan Carlson
Jan Carlson
jan.carlson@mdh.se, +46-21-151722

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24