Bachelor and Master Theses

Title: CRL2ALF - En översättare från PowerPC till ALF
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: Att utveckla en översättare av PowerPC-kod till ALF-kod.
Prel. end date: 2011-11-17
Presentation date: 2011-11-17
Student: Jens Björnhager jbr00003@student.mdh.se
IDT supervisor: Linus Källberg
linus.kallberg@mdh.se, +46-21-103174
Examinator: Jan Gustafsson
Jan Gustafsson
jan.gustafsson@mdh.se, +46-21-101462

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR1178.pdf

435913

2011-12-13, 13:48


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24