Bachelor and Master Theses

Title: Automatiserad arkitektur-baserad verifiering av säkerhetskritiska system
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: För att kunna bygga komplexa och säkerhetskritiska realtidssystem har ett antal modelleringsspråk utvecklats för att beskriva det tilltänkta systemet och dess krav på en hög och hanterbar nivå. Denna beskrivning visar systemets så kallade arkitektur, och möjliggör formell och automatiserad analysering av dess kvalitativa så väl som funktionella krav. I detta projekt vill vi ta fram ett automatiskt analyseringsverktyg för det för fordonsindustrin standardiserade specifikations-/modelleringsspråket AADL (Architecture Analysis and Description Language). En fördel med AADL är att man på olika abstraktionsnivåer kan modellera både ett systems hårdvaruarkitektur, såsom ingående processorer och kommunikationsmedel, samtidigt som det är möjligt att beskriva systemets programvaruarkitektur.

I tidigare forskning, har en teknik tagits fram för att utvärdera säkerhetskritiska egenskaper hos ett realtidssystem baserat på dess AADL specifikation. Denna teknik är formellt specificerad men ännu inte validerad mot ett komplext och verkligt system, och heller inte implementerad i något verktyg. Med en validering mot en utav Scanias implementeringar som grund, är målet med detta projekt att utveckla ett analyseringsverktyg – i form av ett Eclips plugin - för realtidssystem specificerade i AADL. Därav kommer projektet att utföras i samarbete med Scania technical center (Södertälje) och lämpar sig bäst för en grupp av två studenter. Submål kan dock tilldelas individuella studenter. Kontaktperson hos Scania: Nyberg Mattias [mattias.nyberg@scania.com]
Company: Scania/Mälardalens Högskola, kontaktperson: Andreas Johnsen
Prel. end date: 2011-12-26
Presentation date: 2012-02-03
Student: Omar Jaradat ojt10001@student.mdh.se
IDT supervisor: Andreas Johnsen
andreas.johnsen@mdh.se, +46-21-101689
Examinator: Kristina Lundqvist
Kristina Lundqvist
kristina.lundqvist@mdh.se, +46 (0)21 101428

  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31