Bachelor and Master Theses

Title: Huvudmeny Handy Blue
Subject: Computer Science
Level: not set
Description: Handy Blue är ett system för omgivningskontroll och kommunikation. Systemet ska bli ett hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning av mer omfattande grad med stora rörelsenedsättningar. I huvudmålgruppen finns personer med rörelsenedsättning som gör att personen dagligen är i behov av en rullstol eller elrullstol. Systemet är uppbyggt av moduler, det ska bl.a. innehålla moduler för fjärrkontroll, klocka, kalender, påminnelser och telefon.
Examensarbetet består i att ta fram en huvudmeny och en spelmodul till systemet. Dessa ska styras med hjälp av alternativa möss som passar användarens behov. Modulerna styrs alltså med vanlig muspekare och musklick.
Från huvudmenyn ska användaren komma åt systemets olika moduler i maximalt två-tre menynivåer. Användaren ska kunna välja mellan ett mycket enkelt utförande till avancerad utformning med intuitiva inställningsmöjligheter. Modulen ska likna övriga moduler i utformning och användargränssnitt. Det ska vara enkelt att lägga till och ta bort moduler i systemet. Användaren ska kunna göra övergripande inställningar för hela Handy Blue från huvudmenyn. Hela systemet ska vara intuitivt, självförklarande och enkelt, funktionernas ska skalas av så endast det väsentliga finns kvar. En spelmodul med ett spel ska tas fram. Modulen ska konstrueras så att flera spel kan läggas till på ett enkelt sätt vid senare tillfälle.
I examensarbetet görs undersökningar för att få inblick i målgruppens behov samt vad som finns på marknaden. Undersökningar om hur ett användarvänligt användargränssnitt utformas kommer att ingå. Genomförda undersökningar ligger till grund för det fortsatta arbetet med utveckling och kodning av modulerna. I arbetet ingår att ta fram diverse dokumentation som kravspecifikation, testspecifikation och konstruktionsbeskrivning.
Arbetsuppgiften består kortfattat av följande delar:
1) Marknadsundersökning
2) Modulutformning samt kodning, användargränssnitt
3) Funktionstest hos användare
4) Dokumentation och rapportskrivning på svenska.
Motion Control har stor erfarenhet av att handleda examensarbeten. Alla våra exjobb läggs upp som ett mindre utvecklingsprojekt. Examensarbetaren får vara med i hela kedjan av projektet från planering, undersökningar, kravspecifikationer till design, konstruktion, testning, dokumentation och andra aktiviteter ett projekt består av. Arbetet ska utföras enligt de direktiv, krav och önskemål som finns från Motion Control.
Company: Motion Control i Västerås AB, kontaktperson: Anna Sandberg
Prel. end date: 20112-01-1
Presentation date: 2012-04-12
Student: Robert Andersson ran07003@student.mdh.se
Student: Jonas Olsson jon08004@student.mdh.se
IDT supervisor: Andreas Johnsen
andreas.johnsen@mdh.se, +46-21-101689
Examinator: Kristina Lundqvist
Kristina Lundqvist
kristina.lundqvist@mdh.se, +46 (0)21 101428
Misc: Examensarbetet ska utföras hos Motion Control i Västerås.

  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31