Bachelor and Master Theses

Title: SurfaLätt-Anpassad webbläsare för personer med funktionshinder
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: Personer med vissa fysiska eller kognitiva funktionshinder har ibland svårt att använda en vanlig webbläsare. Detta gör internet mindre tillgängligt för denna grupp. Med hjälp av en anpassad webbläsare finns förhoppning att denna grupp ska kunna använda internet lättare och mer självständigt.

Exempel på anpassningar för att underlätta användandet är bland annat:
• Enkelt och tydligt gränssnitt med ett minimum av komponenter
• Kombination av text och bilder för att minska kravet på läskunnighet hos användaren
• Alternativ till musstyrning, användning av tryckkontakter bör underlättas
• Valbar funktion för att begränsa att ej på förhand bestämda webbsidor öppnas

Målplattformen för webbläsaren är Microsoft Windows. Som teknisk grund föreslås C# i kombination med komponenter ut .Net.
Company: Datateket, Handikappcentrum, kontaktperson: Eva-Karin Alm
Prel. end date: 2012-02-02
Presentation date: 2012-02-02
Student: Martin Persson mpn04014@student.mdh.se
IDT supervisor: Federico Ciccozzi
federico.ciccozzi@mdh.se, +46 21 151762
Examinator: Ivica Crnkovic
Ivica Crnkovic
ivica.crnkovic@mdh.se, +46-21-103183

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR1323.pdf

1035166

2012-02-16, 09:19


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24