Bachelor and Master Theses

Title: En matematikapplikation utvecklad för Windows 8
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: Applikationens syfte är att öva på de fyra räknesätten på olika nivå, samt utföra uppdrag som specificerats av en lärare eller förälder. Applikationen riktar sig till barn som går på låg och mellanstadiet. Uppgiften kan delas in i två faser, där den första fasen är att bygga själva matematikapplikationen som riktar sig emot den som tränar på matematik. Den andra fasen består av att bygga webbapplikationen som riktar sig emot läraren eller föräldrarna. Den ska ha en funktionalitet där en lärare eller föräldrar kan definiera en klass/grupp och dela ut uppdrag till dessa. Alla resultat från barnen eller eleverna skickas till en tjänst på nätet. Sen kan läraren eller föräldrarna gå in och rätta via webbapplikationen. Detta ska vara en backend-komponent som ska hostas i Windows Azure.

Applikationen skall implementeras i Visual Studio 2011beta till Windows 8 Consumer Preview, den kommer även vara designad efter Windows designspråk Metro. Det huvudsakliga syftet med examensarbetet är inte att skapa en applikation som kan användas ute på marknaden, utan mer att dokumentera upplevelsen av att utveckla i denna nya Windows miljö. Den stora vikten rent designmässigt kommer läggas på utövarens del av programmet, dels för att barnen enkelt skall kunna integrera med systemet men även eftersom målet med examensarbetet är att testa utveckla i denna nya miljö. Webbapplikation kan få ett mer primitivt utseende beroende av tidsaspekter.

Funktionalitet:

- Kunna rätta de fyra räknesätten

- Ge direkt facit i övningsläge

- I övningsläget ska man kunna välja räknesätt

- Olika svårighetsgrader

- Kontoadministration

- Svenskt språk

- Någon slags av belöning för lyckad övning/läxa

- Läraren eller föräldrarna kan definiera egna uppgifter utefter de fyra räknesätten som läxa

- Applikationen ska kunna generera slumpmässiga uppgifter om det önskas för läxa

- En läxa kan ha en deadline och även tidsbegränsning och antal repetitioner

- En lärare eller föräldrar kan följa barnens framsteg

- En lärare eller föräldrar kan se när läxan är påbörjad

- En lärare eller föräldrar kan bestämma om facit ska visas för utövaren efter slutförd uppgift
Company: Microsoft AB, kontaktperson: Anders Thun
Prel. end date: 2012-06-14
Presentation date: 2012-09-06
Student: Anton Engström aem09004@student.mdh.se
Student: Kristian Svensson ksn09005@student.mdh.se
IDT supervisor: Björn Lisper
bjorn.lisper@mdh.se, +46-21-151709

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR1366.pdf

2042748

2014-04-01, 09:41


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24