Bachelor and Master Theses

Title: IPv6-lösning till ett bankföretagsnätverk
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: TITEL
English-IPv6 solution for a banking network
Swedish-IPv6-lösning till ett bankföretagsnätverk
BAKGRUND: Crosskey Banking Solutions är ett växande företag som levererar banksystem åt ett flertal banker. Detta betyder att företaget ständigt är i utveckling. En del av bankernas kunder har vid flertal tillfällen frågat när de skall kunna börja ansluta till internetbanken genom IPv6. Nätverksavdelningen på Crosskey behöver därför få en bättre inblick på IPv6 och komma på någon lösning att börja implementera IPv6 på nödvändiga områden i sitt nätverk.
SYFTE: En skriftlig utredning av IPv6, samt praktiska tester hur IPv6 skulle kunna fungera i deras miljö.
AVGRÄNSNING: I arbetet ingår skrivande av rapport om IPv6, samt undersökning av hur en implementering av IPv6 skulle kunna genomföras i Crosskeys nätverk.
FÖRVÄNTAT RESULTAT: Förslag på lösning till att börja implementera IPv6 i deras nätverk så att IPv6-anslutna kunder kan få tillgång till internetbanken, samt en skriftlig generell genomgång av IPv6.
Company: Crosskey Banking Solutions, kontaktperson: Gustaf Selén
Start date: 2012-04-10
Prel. end date: 2012-06-22
Student: Robin Björkvall rbl07001@student.mdh.se
IDT supervisor: Hans Bjurgren
hans.bjurgren@mdh.se, 021-101534
Examinator: Mats Björkman
Mats Björkman
mats.bjorkman@mdh.se, +46-21-107037
Misc: Abstract The work has been carried out at Crosskey Banking Solutions in Mariehamn which has about 200 employees with four offices in Åland Islands, Finland and Sweden. The company was desired to acquire knowledge in the protocol IPv6. They wanted to get

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR1382.pdf

1013388

2015-10-16, 09:27


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24