Bachelor and Master Theses

Title: Utveckling av fondförsäkringssystem
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: Brüggemann System AB har under flera år utvecklat och leverarat pensionsförsäkringssystem med tyngdpunkt på traditionell förvaltning och premiebaserade försäkringar, våra kunder är flera och vår största kund med avseende på ovan nämnda försäkringssystem är Volvo Försäkringsförening med över 100.000 försäkringar. Vi är precis i startgroparna att starta ett projekt där ett system för förmånsbaserade försäkringar ska levereras till S:t Erik Liv, Stockholms Stads försäkringsbolag. För att komplettera vårt sortiment så är det endast ett fondsystem som fattas för att vi ska kunna erbjuda våra kunder ett komplett utbud av försäkringssystem.

Vi har som sagt stor erfarenhet av att bygga försäkringssystem och vi har byggt upp en stor kompetens på området, både internt men även genom ett nätverk av samarbetspartners där vi t.ex. har tillgång till en mycket erfaren och kunnig aktuarie.

Vår målsättning med att erbjuda vår kompetens, både systemutvecklingsmässigt och försäkringstekniskt, till ett examensarbete är naturligtvis att i förlängningen kunna erbjuda en fast anställning hos oss. Vi inser att man på tio veckor inte kommer att hinna bygga ett komplett fondsystem men det finns tydliga naturliga avgränsningar som gör att det kommer att bli tydligt vad som ska vara klart. Dessutom finns det delar av våra befintliga system som kommer att kunna återanvändas, t.ex. premiehantering- och delar av utbetalningsmodulerna.

Vi kommer att kunna erbjuda en plats på vårt kontor och naturligtvis bistå med projektledning och handledning. Vår bedömning är att det är ett mycket bra sätt att rekrytera på.Kort projektbeskrivning;
---------------------

Systemet ska kunna hantera försäkringarnas hela livslängd från nytecknande till teknisk förändring (ändring av efterlevandeskydd, utbetalningstider etc.), utbetalning, slututbetalning, dödsfall, efterlevandeskydd och eventuell flytt.

Ingående funktionalitet:
Inloggningsfunktionalitet.
Användaradministration, behörigheter, roller, grupper.
Administration av försäkrade, lägg upp, ändra, ta bort.
Administration av försäkringar, nyteckning, tekniska förändringar etc. (se ovan).
Administration av fonder, lägg upp, ändra, ta bort.
Registrering av premier (delvis kan redan existerande kod användas).
Inläsning av premier, BG och PG (delvis kan redan existerande kod användas).
Fördelning av försäkrings fondval.
Sälj och köp av fonder.
Gränssnitt för inläsning av fiktiva externa fondkurser.
Utbetalning (delvis kan redan existerande kod användas).
Ett begränsat antal rapporter, bl.a. anpassade till Finansinspektionens krav.
Ett begränsat antal administrativa statistikrapporter.

Utvecklingsmiljön kommer att bestå av .Net och C# och databashanteraren kommer att vara MS-SQL. Systemet ska anpassas till befintlig grafisk profil.

Inledningen av projektarbetet kommer att bestå av att tillsammans med projektledare och systemarkitekt från Brüggemann skapa en kravspecifikation och systemspecifikation.
Company: Brüggemann System AB, kontaktperson: Gunnar Falk
Prel. end date: 2013-05-08
Presentation date: 2013-04-11
Student: Johan Wemmenhag johan.wemmenhag@gmail.com
IDT supervisor: Dag Nyström
dag.nystrom@mdh.se, +46-21-107042
Examinator: Mikael Sjödin
Mikael Sjödin
mikael.sjodin@mdh.se, +46 70 288 2829

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR1461.pdf

845941

2013-05-08, 15:45


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24