Bachelor and Master Theses

Title: Jämförande studie av teknikplattformar för komponentbaserade applikationer
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: TBA
Proposed: 2013-03-08
IDT supervisor: Frank Lüders
frank.luders@mdh.se, +46 21 151728
Examinator: Ivica Crnkovic
Ivica Crnkovic
ivica.crnkovic@mdh.se, +46-21-103183

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31