Bachelor and Master Theses

Title: RAID-baserad backup med VPN-åtkomst
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: Markjobb AB i Flen erbjuder maskin- och anläggningstjänster med mindre grävmaskiner samt hjullastare. Företaget är i behov av ytterligare en maskinhall och möter även ökat behov av att expandera sitt datasystem. Datasystemet behöver förbättras och förnyas gällande datalagringen och dess säkerhet. Utöver det skall en säker åtkomst etableras till deras system så det går att nå även utanför företagets kontor, från annan ort.
Company: Markjobb AB, kontaktperson: Johan Iwerbo
Start date: 2013-04-01
Prel. end date: 2013-06-01
Student: Joakim Averstedt joakim.averstedt@gmail.com
IDT supervisor: Stefan Löfgren
stefan.lofgren@mdh.se, +46-21-151758
Examinator: Mats Björkman
Mats Björkman
mats.bjorkman@mdh.se, +46-21-107037

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24