Bachelor and Master Theses

Title: Master thesis: Versionshantering i industriella miljöer
Subject: Computer Science
Level: Advanced
Description: Att ha kontroll och struktur i sin kodbas med hjälp av versionshantering är idag mer eller mindre en självklarhet för mjukvaruutvecklande företag. Inom den tillverkande industrin där stora produktionsavsnitt är helautomatiserade är däremot versionshantering väldigt sällsynt.
De förutsättningar som man har för att kunna versionshantera programkod för industrirobotar liknar de som mjukvaruindustrin har men det finns utmaningar i hur kod ska skrivas för att samma kod ska kunna användas i flera kloner av en robotcell. Det är inte ovanligt att man idag har flera robotceller med identiskt utseende och funktion men där mjukvaran som roboten exekverar trots detta är specifik för varje robotcell.
Målet med detta examensarbete är att i en förstudie undersöka hur industrin arbetar med versionshantering av mjukvara för industrirobotar samt vilka möjligheter versionshantering av mjukvara skulle ge. Målet är också att implementera en fungerande prototyp på ett av de koncept som tas fram i förstudien.
Examensarbetet inleds med en förstudie för att bättre förstå hur industrin arbetar med mjukvara och vilka problem och förbättringsmöjligheter som finns. I denna del är det viktigt att snabbt få kontakt med ett antal industriella parter som t.ex. robotintegratörer och slutanvändare av robotar. Målet är att det efter förstudiens slutförande ska finnas ett eller flera koncept som kan tas vidare i steg 2.
Efter den inledande förstudien blir fokus att ta ett av de framtagna koncepten och omsätta detta till en fungerande prototyp och arbetsmetod för att versionshantering av programkod för industrirobotar.
Robotdalen och Robot Application Center kommer under examensarbetet att bistå med handledning och vägledning samt väsentliga industrikontakter.
Company: Robotdalen/Robot Application Center, kontaktperson: Erik Hellström
Start date: 2014-09-01
Student: Hampus Hellström hbsbh81@gmail.com
IDT supervisor: Antonio Cicchetti
antonio.cicchetti@mdh.se, +46-21-151762
Examinator: Jan Carlson
Jan Carlson
jan.carlson@mdh.se, +46-21-151722
Misc: Omfattning: 15hp Förstudie/konceptutveckling + 15hp Implementering

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31