Bachelor and Master Theses

Title: Interaktiva multidisciplinära konstnärliga upplevelser i unika miljöer – digital förstärkning av scenkonst
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: PROJECT FORMULATION
Examensarbetet handlar om interaktiva multidisciplinära konstnärliga upplevelser i unika miljöer. Genom att skapa en digital artefakt och att reflektera över dess skapande undersöker studenter hur datavetenskap kan bistå till och vara en del av konstnärlig gestaltning och digital informationsdesign. Projektet har tillgång till medicinska trådlösa multisensorer som tas fram inom forskningen för medicinalteknik på MDH. Dessa sensorer och olika programvaror kommer att undersökas och användas beroende på det konstnärliga verkets utformning.

Flera olika konstformer kommer att beröras, t.ex. musik, dans, teater, bild, video, animation, skulptur, installationer, uppträdanden, m.fl. och studenter ska diskutera och samarbeta med konstnärer såsom musiker, koreografer och/eller skådespelare. Examensarbetet kommer att utföras i samarbete med Västmanlands kulturinstitutioner och Hallstahammar kommun.

Målsättningen är att den digitala artefakten ska ingå i evenemang och/eller installationer runt kanalbygden i Hallstahammar under sommaren 2014.

Fokus kommer att ligga på designprocessen, alltså att komma med manga idéer genom diskussion och brainstorming, skala bort dem som inte går, ändra idéer, anpassa, tills man till slut får de slutliga specifikationerna för produkten. Således är arbetet vetenskapsmetodologiskt konstruktivt. Metoden är utforskande design enligt Fällan (2008).

Vid nuläget finns det alltså inte några slutspecifikationer, men det är essentiellt att artefakten kommer att vara ett visuellt komplement till musik (cello) och som i sig behandlar konstnärliga frågeställningar.
Konstnärligt specifikt i det här verket handlar det om vatten i rörelse och tid som förflutit.

Det har redan konstaterats att digitala artefakter för uppträdanden med performativa egenskaper kräver ett tekniskt genomförande (Elblaus et al. 2012). Genom digitala gestaltningsverktyg öppnas nya möjligheterna till interaktivitet mellan artisters framträdande och det audivisuella uttrycket.

Resultat från arbetet med sensorer i interaktiv konst kommer också att bidra till undersökningen av förbättrade möjligheterna för att integrera sensorer inom medicinsk teknik för att möjliggöra interaktivitet.

Projektet kommer att utforska hur en EMG sensor kan användas för att styra den audivisuella gestaltningen. Sensorer känner av elektrisk aktivitet i muskler. Arbetet jämför vilka uttryck som kan gestaltas med EMG-tekniken till skillnad från mer etablerade tekniker som bygger på bildigenkänning (computer vision). T.ex. med en EMG sensor är det möjligt att ge utslag genom att spänna musiker men utan att artisten synligt rör sig. Vidare undersöks också hur teknik för denna typ av sensor skall utvecklas för att passa den interaktiva tillämpningen.

Här undersöks bl.a. hur blåtandskoppling till sensorn fungerar i samspel med programvara för audivisuell presentation. Vidare kommer också programvara för den audivisuell presentationen att utvecklas. Arbetet sker iterativt och sensorer med lägre risk för eventuella problem kommer att undersökas inledningsvis.

Digital konst och programkod har en inneboende materialitet (Lindell 2013). Arbetet kommer att avslutas genom att värdera projektets explorativa designprocess och dess relation till kodens materialitet genom introspektion och reflektion. Här undersöks arbetets metodologiska och epistimologiska och relation till andra typer av utvecklingsprojekt.

Projektet kommer att bidra till bättre förståelse av relation mellan designprocess och implementation. Syftet är att hitta arbetsmetoder som förvaltar upplevelsevärden i utveckling av programvara inom områdena interaktionsdesign och programvaruteknik, som avhandlat i (Boehm 2006).


Daniel Fällman (2008). The Interaction Design Research Triangle of Design Practice, Design Studies, and Design Exploration. Design Issues MIT press 24.3:4-18

Rikard Lindell (2013). Crafting Interaction: The Epistemology of Modern Programming. Journal on Personal and Ubiquitous Computing Journal, special issue on Material Interactions - From Atoms & Bits to Entangled Practices. Forthcoming

Ludvig Elblaus, Kjetil Falkenberg Hansen, Carl Unander-Scharin (2012). Artistically Directed Prototyping in Development and in Practice. Journal of New Music Research Vol. 41, Issue 4.

Barry Boehm (2006). A view of 20th and 21st century software engineering. In Proceedings of the 28th international conference on Software Engineering (ICSE '06). ACM, New York, NY, USA, 12-29.
Prel. end date: 2014-06-12
Presentation date: 2013-08-12
Student: Anne Wesseling Lindblom awg10002@student.mdh.se
Student: Likhith Phal lpl11001@student.mdh.se
IDT supervisor: Rikard Lindell
rikard.lindell@mdh.se, +46-21-151759
Examinator: Baran Çürüklü
Baran Çürüklü
baran.curuklu@mdh.se, +46-21-103171

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR1645.pdf

1387626

2015-01-30, 17:45


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31