Bachelor and Master Theses

Title: En jämförande studie av tesselering kontra rastrering med shaderspråk för 2D geometri
Subject:
Level: not set
Description: Det här examensarbetet ska jämföra och undersöka, prestanda, bildkvalité och API-användbarhet för två olika tekniker att producera 2D bildgeometrier. I det ena fallet tesseleras 2D geometri till trianglar eller triangel-nät som rasteras till bildminne med traditionell OpenGL pipeline. Program för vertex shader och fragment shader motsvarar den föråldrade fasta pipeline som användes i tidigare versioner av OpenGL. I det andra fallet skickas information om geometri till grafikkortet. Geometrin rasternas med hjälp av vertexshader och fragmentshader. T.ex. för en cirkel kan tesseleras till en trianglefan, ju fler trianglar desto bättre upplösning. Cirkeln kan också rasteras genom att skicka geometrin för en kvadrat och låta fragmentshadern testa om ett bildfragment befinner sig innanför eller utanför cirkeln.
Company: C3N performance, kontaktperson: Fredrik Uppsäll
Start date: 2014-04-07
Prel. end date: 2014-06-12
Presentation date: 2014-06-12
Prerequisites: Computer Graphics, Linear Algebra
IDT supervisor: Rikard Lindell
rikard.lindell@mdh.se, +46-21-151759
Examinator: Thomas Larsson
Thomas Larsson
thomas.larsson@mdh.se, +46-21-101514

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31