Bachelor and Master Theses

Title: Datamodeller från industrin
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: Westinghouse i Västerås är en kärnbränslefabrik där man utvecklar och tillverkar kärnbränslepatroner som sedan levereras till kärnkraftverk över hela Europa. På Westinghouse finns en IT-avdelning som ser till att allt från de fabriksnära systemen till ingenjörernas arbetsstationer fungerar. En liten del av denna avdelning arbetar med internutveckling för att utveckla applikationen som underlättar i arbetet för andra medarbetare.

Under tillverkningen av BA-kuts genomförs en stor mängd kontroller och mätningar vid tillverkningen och all information sparas i bland annat excelfiler. Information hämtas och skickas mellan dessa databaser under tillverkningsprocessen och det finns ingen klar bild på hur det hänger ihop.
Problemet har uppkommit genom att befintliga system har byggts på i flera steg i många år.

Det tilltänkta exjobbet är att reda ut hur dessa databaser hänger ihop och med hjälp av olika modelleringstekniker ta fram en klar bild på hur data hänger ihop tex. vilket data som är masterdata, om det finns redundans samt att identifiera risker med den nuvarande arkitekturen.

Resultatet kommer att bestå av ett system vision dokument som tydligt visar vilka delar som är inblandade och hur dessa hänger ihop. System vision dokumentet kommer att kompletteras med en rapport där risker och lösningsförslag presenteras. Arbetet kommer i framtiden att användas för att dels vidareutveckla befintliga system på ett mer effektivt sätt (utan att skapa mer redundans och otydligheter) samt att eventuellt kunna migrera ifrån en filbaserad databas till en SQL-databas.
Company: Westinghouse Electric Sweden AB, kontaktperson: Henrik Lukkarila
Start date: 2014-03-31
Prel. end date: 2014-06-13
Presentation date: 2014-06-13
Student: Jonathan Svensson jsn11006@student.mdh.se
IDT supervisor: Federico Ciccozzi
federico.ciccozzi@mdh.se, +46 21 151762
Examinator: Dag Nyström
Dag Nyström
dag.nystrom@mdh.se, +46-21-107042

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24