Bachelor and Master Theses

Title: En studie kring komponentisering av legacysystem och dess fördelar
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: Detta examensarbete har varit inriktat på att studera nyttan av att omstrukturera ett mjukvarusystem till ett moderniserat system. Frågan som skulle besvaras av detta projekt var: vad är fördelarna med komponentiseringen av ett legacysystem, med avseende på utvecklingstid som krävs för vidareutveckling av systemet? Denna fråga besvarades med hjälp av en analys av forskningsfronten över ämnet samt att en fallstudie genomfördes. Det som framkom under analysen av forskningsfronten tydde väldigt mycket på att detta var lönsamt att göra. Trots att fallet var för en specifik aktör var det väldigt relevant att genomföra det för detta projekt för att på sätt få ett praktiskt exempel som hjälpte till att besvara forskningsfrågan. Genom att genomföra dessa undersökningar besvarade vi forskningsfrågan. Många slutsatser kunde dras och det blev ett tydligt resultat. Efter våra estimeringar skulle en aktör vinna på en modernisering av sitt legacysystem i de flesta fallen, om kompetensen för att genomföra detta finns. Fallstudien som genomfördes visade på tydliga vinster med att genomföra en moderniseringsprocess för ett legacysystem.
Company: Prevas AB, kontaktperson: Stefan Piispanen
Prel. end date: 20140916
Presentation date: 2014-06-12
Student: Joacim Dubois jds10001@student.mdh.se
Student: Isak Riihimäki iri11001@student.mdh.se
IDT supervisor: Radu Dobrin
radu.dobrin@mdh.se, 021-107356
Examinator: Jan Carlson
Jan Carlson
jan.carlson@mdh.se, +46-21-151722

  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24