Bachelor and Master Theses

Title: Ett flexiblare ramverk vid skapande av guider
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: Fordon blir mer och mer komplexa och idag sker stora delar av service och felsökning via fordonens CAN-bus. Till felsökningen behövs hårdvara som kan kommunicera med ett fordons styrenheter och med en dator. Det krävs även mjukvara som kan hantera informationen. På Scania CV utvecklas felsökningsguider som hanterar informationen. Scania upplever att deras nuvarande sätt att skapa felsökningsguider inte är optimalt. Den nuvarande lösningen är strikt baserad på ett XML-schema som styr vad en felsökningsguide kan eller får innehålla. Det kan också ta lång tid att få till en ändring i XML-schemat. Det är även svårt att få en överblick över felsökningsguiden och det tar lång tid att förhandsgranska och testa guidens villkor. Den här rapporten beskriver examensarbetet som undersöker om, och i så fall hur, felsökningsguider kan skapas utan dessa problem, med hjälp av WF (Windows Workflow Foundation). En kravspecifikation med de vitalaste funktionerna från dagens lösning skapades. Kravspecifikationen användes som bas när grunden till ett nytt ramverk implementerades. Ramverket består av ett grafiskt användargränssnitt i form av ett Windows Forms-projekt, ett WF-projekt innehållande en tillståndsmaskin samt en dll-fil som representerar klasserna Guide och Step samt färdiga kontroller. Med ramverket blev det möjligt att skapa felsökningsguider på ett flexiblare sätt jämfört med nuvarande lösning.
Company: Scania
Prel. end date: 2015-11-15
Presentation date: 2015-11-12
Student: Martin Göhran mgn12004@student.mdh.se
Student: Patrick Vestin pvn12002@student.mdh.se
IDT supervisor: Daniel Hedin
daniel.hedin@mdh.se
Examinator: Björn Lisper
Björn Lisper
bjorn.lisper@mdh.se, +46-21-151709

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR1881.pdf

1435717

2015-11-17, 09:40


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24