Bachelor and Master Theses

Title: En analys av ljudlatens i Windows 10 på tillgängliga enheter
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: Den här rapporten beskriver ett projekt utfört av två studenter på Mälardalens högskola i kursen DVA331. Syftet med projektet var att undersöka om det gick att få ned ljudlatensen på enheter med Windows 10 till den nivå som är möjlig på iOS. Anledningen till denna undersökning var för att Windows 10 har kommit med en API som stödjer låglatens-ljud. Undersökningen utfördes på en iPhone 4S, iPhone 6, Nokia Lumia 720 och Nokia Lumia 920 med hjälp av en kontaktmikrofon som sattes på telefonen. 50 mätningar gjordes per version av en testapplikation implementerad för de båda operativsystemen. Med mikrofonen och ljudhanteringsprogrammet Audacity kunde tiden mätas mellan det att pekytan berörs och det att ljudet spelas upp. Mätningarna visade att iOS fortfarande var betydligt snabbare än Windows 10 och att Windows 10 är långt över den gräns som är acceptabel vid användande av responsiv ljudhantering. Efterforskning visade att mätningarnas resultat berodde på att Lumia-enheterna hade en lång inmatningslatens. Användartester gjordes på 10 försökspersoner där återkopplingen visade att latensen på Windows 10-enheterna var mycket längre än iOS. Slutsatsen var att Lumia-enheterna i fråga inte är lämpliga för responsiva ljudapplikationer men att Windows 10-enheter med lägre inmatningslatens som är bättre lämpade och att nya mätningar bör göras för att bedöma om detta är fallet.
Prel. end date: 2015-02-02
Presentation date: 2015-11-12
Student: Richard Ahlén ran07006@student.mdh.se
Student: Robin Grönholm rgm12001@student.mdh.se
IDT supervisor: Rikard Lindell
rikard.lindell@mdh.se, +46-21-151759
Examinator: Daniel Hedin
Daniel Hedin
daniel.hedin@mdh.se

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR1886.pdf

1322500

2016-02-02, 16:02


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31