Bachelor and Master Theses

Title: Taxonomi för databashanterare
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: Tekniska produkter blir allt vanligare i vår vardag. Inte enbart hemma, utan även på arbetet. Den ständiga uppkopplingen till Internet har också fört oss in på molnlagring. Molnlagring som Dropbox, OneDrive eller iCloud ger oss möjlighet att ta med oss vår data utan att bära runt på enorma externa hårddiskar. Hur lagras alla våra foton, bilder och dokument? Svaret är i gigantiska databaser. Nästan alla företag och hemsidor är uppkopplade till någon form av databas som hanteras av en databashanterare (DBMS). Det är inte alltid så lätt att veta vilken DBMS man ska använda i olika tillfällen. Det är många parametrar att ta ställning till. Bland annat pris, prestanda, skalbarhet och säkerhet.
Processen för att hitta en lämplig DBMS, givet förutbestämda kriterier, är ofta komplex för större och kritiska system. Detta påvisas bland annat i en studie kring framtagandet av en lämplig DBMS för Ladok, Sveriges registreringssystem för högskoleresultat.
För att underlätta den här processen vill jag i detta arbete ta fram en taxonomi över olika viktiga egenskaper eller kriterier för val av DBMS och representera de i en strukturerad form.
En strukturerad process kan underlätta framtida val av DBMS både privat och för företag.
Start date: 2016-09-05
Prel. end date: 2017-01-29
Presentation date: 2017-01-27
Student: Alexander Österberg aog13002@student.mdh.se
IDT supervisor: Dag Nyström
dag.nystrom@mdh.se, +46-21-107042
Examinator: Cristina Seceleanu
Cristina Seceleanu
cristina.seceleanu@mdh.se, +46-21-151764

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR1976.pdf

1537809

2017-01-11, 15:56


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24