Bachelor and Master Theses

Title: Livekodning Livekodarens praktik: svårt men enkelt
Subject:
Level: Basic
Description: Livekodning är en unik del inom världen av programmering. Då denna praktik är relativt ny så har den inte hunnit etablera sig på samma sätt som de äldre praktikerna vi är vana vid. För att råda bot mot detta har vi genomfört en studie av livekodning för att ta reda på hur denna praktik går till, vem som utför den och om vi eventuellt kan lära oss något nytt genom att observera den. Studien omfattar livekodningens centrala område av ljudlig praktik. Kvalitativ forskning i form av grundad teori användes för att utföra och analysera intervjuer med ett fåtal experter på området. Vi har undersökt vilken miljö en livekodare kräver för sitt uttryck. Därifrån lärde vi oss att livekodning är en relativt bred uttrycksform som fokuserar på att uttrycka sig via en kreativ process istället för att fokusera på ett slutmål och att designvalen som görs i relation till livekodning för det mesta görs under körning, snarare än under planering vid ett tidigare tillfälle. Livekodaren efterfrågar ständigt utveckling av nya miljöer och nya möjligheter till modifieringar i miljöerna.
Prel. end date: 2017-06-09
Presentation date: 2017-01-26
Student: Björn Gärdin bgn12001@student.mdh.se
Student: Mattias Back mbk12001@student.mdh.se
IDT supervisor: Rikard Lindell
rikard.lindell@mdh.se, +46-21-151759
Examinator: Daniel Hedin
Daniel Hedin
daniel.hedin@mdh.se

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR2035.pdf

1581052

2017-06-09, 11:35


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31