Bachelor and Master Theses

Title: En jämförelse av hårdvarubrandväggars funktion i en nätverksmiljö
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: Bakgrund:
Eskilstuna kommun har hand om nätverksdriften i hela Eskilstuna kommun och är i ständigt behov av överseende och uppgradering av hård- och mjukvara för att kunna tillhandahålla ett väl fungerande och tillförlitligt internet. Att som organisation kunna skydda sig mot yttre och inre hot i nutidens internetteknik medför stora kostnader och tidskrävande konfigurationer. I avseendet säkerhet spelar brandväggar en väsentlig roll. Hårdvarubrandväggar har som huvudsyfte att agera som ett yttre skydd för det interna nätverket mot yttre hot och skadlig kod. Tillverkare av hårdvarubrandväggar erbjuder mer och mer tillägg och funktioner i produkterna vilket medfört att det finns stor variation på vad som erbjuds.
Problemformulering:
Utvärdera och dra slutsats hurvida brandväggarna används på ett optimalt vis utifrån Eskilstuna kommuns premisser, genom att studera följande punkter.
 Vilka funktioner har kommunens hårdvarubrandväggarna idag
 Vilka funktioner vill kommunen att de ska utföra
 Kan kommunens önskemål utföras och i så fall hur
Metod:
Granska brandväggarnas nuvarande konfigurationer i samförstånd med kommunen och läsa av funktionerna som mestadels används. Genom intervju få fram ett underlag för de tillämpningar som eftersöks för att sedan gå igenom befintliga tekniker som är eventuella. Genom litteratur, teknisk fakta, kunskap som finns på kommunen och information insamlad från ovanstående metoder komma fram till slutsats.
Förväntat resultat:
Efter slutförd avhandling få fram ett underlag som jämför olika hårdvarubrandväggars funktionalitet. Samt alternativ funktionalitet som kommunen kan tillförse sig utifrån uppsatta begränsningar.
Company: Eskilstuna kommun, kontaktperson: Jimmy Sjöberg
Prel. end date: 2017-06-04
Presentation date: 2017-06-02
Student: Albin Elnerud aed07004@student.mdh.se
IDT supervisor: Elena Lisova
elena.lisova@mdh.se
Examinator: Mats Björkman
Mats Björkman
mats.bjorkman@mdh.se, +46-21-107037

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR2041.pdf

1288189

2017-06-08, 16:26


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24