Bachelor and Master Theses

Title: En jämförande studie mellan Software-Defined Networking protokollen OpenFlow & OpFlex Mälardalens
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: Software-defined networking (SDN) är en nätverksteknik som gör det möjligt för en för en administratör att flytta ut en nätverksenhets kontrollplan till en central kontroller. SDN är ett svar på de allt mer dynamiska kraven på nätverk, främst i Datacenter. SDN gör det möjligt för nätverket att styras från den centrala kontrollen och göra ändringar vartefter behov uppstår, exempelvis att ändra hur trafiken ska styras för att optimera nätverksresurserna, och dynamiskt kunna ändra dessa om trafikflödet ändras. Dagens SDN-nätverk använder sig av OpenFlow protokollet som gör det möjligt för nätverksenheterna att kommunicera och styras av kontrollen. OpenFlow är det första standardiserade SDN protokollet, ett alternativ till detta är Ciscos OpFlex som i dagsläget utvärderas för att standardiseras, OpFlex har stöd från en mängd företag, däribland Microsoft och IBM. Motiveringen för den här avhandlingen är att undersöka och jämföra dessa två protokoll.
Problem formulation:
Målet med avhandlingen är att granska och jämföra det standardiserade SDN-kontroller protokollet Openflow med Ciscos OpFlex, ett protokoll som granskas för standardisering med stöd från Microsoft och IBM.
Avhandlingen kommer att bestå av två delar:
 En teoridel som går igenom och beskriver software-defined networking
 En praktisk del som jämför SDN-kontroller protokollen OpenFlow och OpFlex i laborationsmiljö
Prel. end date: 2017-05-17
Presentation date: 2017-06-02
Student: Tony Fahlén tfn14002@student.mdh.se
IDT supervisor: Stefan Löfgren
stefan.lofgren@mdh.se, +46-21-151758
Examinator: Mats Björkman
Mats Björkman
mats.bjorkman@mdh.se, +46-21-107037

Rapport och bilagor

Size

Senaste uppdatering

TR2067.pdf

1447534

2017-05-17, 00:53


  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.05.24