Bachelor and Master Theses

Title: Hanteringen av temporal information och domänkunskap relaterad till behandlingar för CP i ett Kliniskt beslutsstödsystem
Subject: Computer Science
Level: Basic
Description: I behandling av Cerebral Pares ingår ofta operationer. När kliniker väljer operationer är temporära aspekter viktiga som exempelvis hur snabbt försämras värdena, nivån och ålder är viktiga parametrar. Ett kliniskt beslutsstödsystem som visar liknande patienter och hur utfallet på dessa blev efter olika åtgärder (operation/inte operation mm) bedöms ha ett stort kliniskt värde.

Exjobbet går ut på att bestämma hur den kliniska informationer representeras, hur man kan fokusera på liknande patienter till den nuvarande patienten och hanterar klinisk domänkunskap. Lämpligen visas detta med en implementering av valda delar.
Company: Centrum för klinisk forskning, kontaktperson: Elisabet Rodby Bousquet
Prel. end date: 20180131
Presentation date: 20180131
Student: Zebastian Hansson zhn17001@student.mdh.se
IDT supervisors:
Peter Funk
peter.funk@mdh.se, +46-21-103153
     
Examinator: Rikard Lindell
Rikard Lindell
rikard.lindell@mdh.se, +46-21-151759

  • Mälardalen University |
  • Box 883 |
  • 721 23 Västerås/Eskilstuna |
  • 021-101300, 016-153600 |
  • webmaster |
  • Latest update: 2018.08.31