Översikt

På denna samlar jag information som inte hör hemma nån annanstans på webbplatsen, men som ändå känns som nyttiga för er studenter. Har ni något förslag på saker som bör in här, tveka inte att maila mig. dfm@mdh.se

Här är den efterlängtade guiden! Därefter följer några lösryckta men bra exempel som Thomas Larsson här på instutionen har gjort.

ABB Styleguide C++
ABB Automation Products AB har gett oss denna för utbildningssyfte endast. Det är alltså förbjudet att skriva ut, kopiera eller på något annat sätt föra informationen vidare i kommersiellt syfte. Dokumentet får över huvudet taget inte spridas utan skriftligt tillstånd av ABB AB (kontakta Mats Medin, ABB Automation Products).
För övrigt, se disclaimer i början av dokumentet.

styleguide.pdf
En sida om relationer i c++ relationer.htm
Anropsordningen för konstruktorer och destruktorer i samband med arv och komposition employee.htm
Klassmallar (templates, typparametriserade klasser, generiska klasser) klassmallar.htm
Skyddat (protected) arv list.htm