WIN32 F A Q

Denna FAQ tar upp frågor om hur man gör små grafiska applikationer i Windows. UTAN MFC.

Har du någon bra fråga, skicka ett mail till mig dfm@mdh.se


Hur skapar jag ett projekt?

New | Project
Välj att skapa en Win32 Application. Bäst är att skapa en "Hello World" applikation.
Då får du allt du behöver.


Var skriver jag mina klasser

Du skriver dina klasser i egna filer precis som vanligt.


Var skapar jag mina spelklasser?

Bäst är att ha ett spelobjekt som tar en handle till fönstret och till instansen av programet(HWND och HINSTANCE). Den senare behöver du bara om du skall köra med bitmappar.
Sist I funktionen InitInstance(...) är ett bra ställe att skapa ditt huvud objekt, då har du all information tillgänglig som du behöver.

 


Hur bör min huvudklass se ut?.

Se exemplet här!


Hur tar jag hand om tangenttryckningar?.

Varje gång du trycker på en tangent så får du meddelandet WM_CHAR. I WndProc bland case satserna lägger du till kod för att anropa din huvudklass. Experimentera dig fram till hur parametrarna ändras beroende på vilken tangent du trycker på, eller kolla on-line help.
Se exemplet här!


När skall jag rita om mina objekt?.

WM_PAINT (se WndProc ovan) och närhelst du vill flytta ett objekt.


Vad är det för skillnad på BeginPaint och GetDC?

BeginPaint använts vid WM_PAINT. Bra om man bara vill rita om vissa delar av fönstret. GetDC används alltid annars. Du kan lugnt använda GetDC i alla dina funktioner.


Hur får jag avbrott med jämna mellanrum utan att jag trycker på en tangent?

Använd timern och fånga WM_TIMER event. I switch satsen i WndProc så anropar du OnTimer på din spelklass. Exempel


Hur ritar jag mina objekt?

Alla ritfunktioner bör se ut så här:


Hur ritar jag bitmappar?

Använd dessa funktioner!