Föreläsningar Vecka 4

Tid: 17:15 - 18:45 Tisdagen den  13/2 , Plats: Eskilstuna -H121

Tid: 17:15 - 18:45 Torsdagen den 15/2, Plats: Eskilstuna  - H122

·        Objektorienterad programmering - hela kap 9

Tillhörande laborationer: Laboration 6, 7

Exempel på rakt arv(utan "virtualism").