Tentamensinformation

Gamla Tentor

Ordinarie Tentamen

   Fredag  2001- 03 –30  08:30 – 13:30

Denna tenta kommer att gå både i Eskilstuna och i Västerås. Anmälan måste dock ske hos Stina i Eskilstuna minst 6 arbetsdagar innan tentan! Se adressen nedan för regler vid tentamensskrivningar.

Omtentamen 1

  Fredag 2001-06-08  14:30-19:30

 

Omtentamen 2

  Måndag  2001- 08 –20  08:30 – 13:30

 

Obs att man alltid kan kolla på http://www.idt.mdh.se/studentservice