CD5250 
Objektorienterad programutveckling med C++, 5p

Innehåll:

Ny deadline för labbarna: 99-09-15

Resultat från tentamen 99-08-17 klar!

TITTA PÅ SENASTE NYHET!   uppdaterad  99-06-25


Samlade bonuspoäng - Senaste ändring 99-06-25 (kontrollera dina poäng - om det inte stämmer kontakna mig)


Tentamen från 99-06-01 och lösningarna
Tentamen från 99-08-17 och lösningarna


Resultat från tentamen 99-06-01 och 99-08-17 och   (bonuspoäng + tentamensbetyg + poäng totalt)


Laborationerna och projektet:

Till alla som inte klarar labbarna tom 1/7 en sommarpresent: Ny deadline för labbarna är 99-09-15.

Lab- och projektredovisning efter 1/7 upp till 15/9:

Redovisa för en labassistent. Kontakta någon av dem med e-mail (i normalt fall sker redovisningen genom e-mail):

Waldemar Kocjan frv96wkn@mds.mdh.se
Andreas Sjögren dal96asn@mds.mdh.se

När du få projektet godkänd av labassistenten, skicka  projektet till mig  (ivica.crnkovic@mdh.se) : källkod (.cpp och .h filer), projektfil och rapporten. Packa filerna i en zip eller en tar fil, och maila paketet. Alternativt, kan du lämna in rapporten på pappret och  källkoden på en diskett. Skriv ditt namn och e-mail adress i rapporten.


Diverse kursmaterial:


Antal accesser [an error occurred while processing this directive]