CD5250 - Objektorienterad programutveckling med C++, 5p

Laboration A - En introduktion till C++


Som bekant så är C++ en utbyggnad av det populära språket C där man har gjort en del förändringar och tillägg för att stödja objektorienterad programmering. Samtidigt har man till synes även passat på att göra en del andra förändringar (förbättringar) och tillägg, som vid första ögonkastet kanske inte har så mycket med objektorientering att göra. En del av dessa skall vi bekanta oss med i denna laboration.

Om du känner att du är ovan med C, eller att du glömt en del, bör du genast repetera detta för att kunna hänga med och få något utbyte av kursen.

A1 - Streams

A2 - Mer om streams

A3 - Funktionsöverlagring

A4 - Dynamisk minnesallokering

A5 - Referens variabler

A6 - Template funktioner

A7 - Övrigt