C++ kurs - Nyheter

1999-06-25

Andreas Sjögren dal96asn@mds.mdh.se  är   i Lab 9 (V 423) på måndag och tisdag (28:e) mellan ca 9.00-16.00, så om någon vill  redovisa labbarna eller projektet eller fråga något går det bra att träffa honom.

1999-06-23

Till alla som inte klarar labbarna tom 1/7 en sommarpresent: Ny deadline för labbarna är 99-09-15.

1999-05-28

Redovisningstid för labbarna - grupp C (labass Waldemar Kocjan) , labsal 12, 99-05-31, kl. 11.00

1999-05-12

Deadline för projektet är flyttad. Ny deadline är: 99-09-15.

Uppdaterad version , som fungerar på Borland C++ 5.02, finns på  Lab-sidan, och på Projektuppgift-sidan.

Föreläsningsschemat uppdaterat.

1999-4-21

Ett exempel om kopierings- och tilldelningskonstruktors, samt olika operatorer, är lagda. Se examples/ex3/c++_constructors_example.htm

Kursdeltagarslista är uppdaterad.

1999-04-16

Datum för bounspoäng för laborationerna A, B, C och D är flyttad  från vecka 18 till vecka 19 (dvs. labtillfälle L5 är inkluderad)

Datum för föreläsningen F3 är rättad i föreläsningsschemat. Föreläsningen blir den 21/4.

1999-04-15

Labb grupp E delas och flyttas i gruppen C och E.  Titta på laborationssidan till vilken grupp du tillhör.

Om du inte hittar ditt namn, prata med din labass (eller med labbassen du tror är din).

1999-04-15

Är du registrerad? Om inte, har du klarat c laborationerna och c projektet?

När har du gjort det, kan du registerar dig.

Kontakta Monica Wasell
Telefon: 021-101453
E-mail: monica.wasell@mdh.se

Titta i listan (uppdaterad 99-04-27)


Ivica Crnkovic 1999-04-15