CD5250 - Objektorienterad programutveckling med C++, 5p

Projektuppgift - Tetris / Pacman


Tetris/Pacman

Uppgiften består av att designa och implementera ett fullt fungerande Tetris eller Pacman med hjälp av Borlands ramverk för Windowsapplikationer, ObjectWindows for C++, version 2.0. Vilken uppgift du skall göra bestäms av din kursansvarige.

En mer detaljerad specifikation av Tetris projektuppgiften.

En mer detaljerad specifikation av Pacman projektuppgiften.

Ett exempel på ett Windowsprogram skrivet mha. Borland ObjectWindows for C++, Borland C++ 5.02 källkod finns här:

Rapportskrivning

När ditt program fungerar på ett tillfredställande sätt så skall ditt arbete dokumenteras utförligt i form av att en snygg och prydlig rapport skrivs och lämnas in till kursansvarig.

Om du känner dig osäker på hur en teknisk rapport bör se ut så läs igenom följande dokument: rapport.pdf