MDH-LOGO  

Kursschema
CD5250 , Objektorienterad programutveckling med C++
Period: 99-04-06 - 99-08-30

Datumet i kolumnen 'Ändrad' betyder ny eller ändrad bokning efter 99-01-24.
V Dag Datum Tid Program Grupp Sign Lokal Moment Ändrad

14  Tis 99-04-06 17:15-21:00 MEKAV1 icc  Omega  F1 99-03-16
17:15-21:00 FKVIDt icc  Omega  F1 99-03-16
17:15-21:00 ELEKT2 icc  Omega  F1 99-03-16
17:15-21:00 ELCOV3 icc  Omega  F1 99-03-16
Ons 99-04-07 08:15-12:00 ELCOV3 A idts V441  L1 99-03-24
08:15-12:00 ELEKT2 A idts V441  L1 99-03-24
18:15-22:00 FKVIDt D idtr V441  L1
18:15-22:00 FKVIDt C idtp V442  L1 99-04-06
18:15-22:00 FKVIDt E idtu V423  L1 99-03-24
15  Mån 99-04-12 08:15-12:00 MEKAV1 B idtt V442  L1 99-03-24
Tis 99-04-13 08:15-12:00 ELCOV3 A idts V441  L2 99-03-24
08:15-12:00 ELEKT2 A idts V441  L2 99-03-24
13:15-17:00 MEKAV1 B idtt V442  L2 99-03-25
18:15-21:45 FKVIDt D idtr V441  L2
18:15-21:45 FKVIDt C idtp V442  L2 99-04-06
18:15-21:45 FKVIDt E idtu V423  L2 99-03-25
Tor 99-04-15 17:15-21:00 ELCOV3 icc  Omega  F2
17:15-21:00 ELEKT2 icc  Omega  F2
17:15-21:00 FKVIDt icc  Omega  F2
17:15-21:00 MEKAV1 icc  Omega  F2
16  Tis 99-04-20 08:15-12:00 ELCOV3 A idts V441  L3 99-03-24
08:15-12:00 ELEKT2 A idts V441  L3 99-03-24
13:15-17:00 MEKAV1 B idtt V442  L3 99-03-24
18:15-21:45 FKVIDt D idtr V441  L3
18:15-21:45 FKVIDt C idtp V442  L3 99-04-06
18:15-21:45 FKVIDt E idtu V423  L3 99-03-25
Ons 99-04-21 17:15-21:00 ELCOV3 icc  Omega  F3 99-03-29
17:15-21:00 ELEKT2 icc  Omega  F3 99-03-29
17:15-21:00 FKVIDt icc  Omega  F3 99-03-29
17:15-21:00 MEKAV1 icc  Omega  F3 99-03-29
17  Tis 99-04-27 08:15-12:00 ELCOV3 A idts V441  L4 99-03-24
08:15-12:00 ELEKT2 A idts V441  L4 99-03-24
13:15-17:00 MEKAV1 B idtt V442  L4 99-03-24
18:15-21:45 FKVIDt D idtr V441  L4
18:15-21:45 FKVIDt C idtp V442  L4 99-04-06
18:15-21:45 FKVIDt E idtu V423  L4 99-03-25
Tor 99-04-29 17:15-21:00 ELCOV3 icc  Omega  F4
17:15-21:00 ELEKT2 icc  Omega  F4
17:15-21:00 FKVIDt icc  Omega  F4
17:15-21:00 MEKAV1 icc  Omega  F4
18  Mån 99-05-03 17:15-21:00 ELCOV3 icc  Omega  F5
17:15-21:00 ELEKT2 icc  Omega  F5
17:15-21:00 FKVIDt icc  Omega  F5
17:15-21:00 MEKAV1 icc  Omega  F5
Tis 99-05-04 08:15-12:00 ELCOV3 A idts V441  L5 99-03-24
08:15-12:00 ELEKT2 A idts V441  L5 99-03-24
13:15-17:00 MEKAV1 B idtt V442  L5 99-03-24
18:15-21:45 FKVIDt D idtr V441  L5
18:15-21:45 FKVIDt C idtp V442  L5 99-04-06
18:15-21:45 FKVIDt E idtu V423  L5 99-03-25
19  Mån 99-05-10 17:15-21:00 ELCOV3 icc  Omega  F6
17:15-21:00 ELEKT2 icc  Omega  F6
17:15-21:00 FKVIDt icc  Omega  F6
17:15-21:00 MEKAV1 icc  Omega  F6
Tis 99-05-11 08:15-12:00 ELCOV3 A idts V441  L6 99-03-24
08:15-12:00 ELEKT2 A idts V441  L6 99-03-24
13:15-17:00 MEKAV1 B idtt V442  L6 99-03-24
18:15-21:45 FKVIDt D idtr V441  L6
18:15-21:45 FKVIDt C idtp V442  L6 99-04-06
18:15-21:45 FKVIDt E idtu V423  L6 99-03-25
Ons 99-05-12 17:15-21:00 ELCOV3 icc  Omega  F7
17:15-21:00 ELEKT2 icc  Omega  F7
17:15-21:00 FKVIDt icc  Omega  F7
17:15-21:00 MEKAV1 icc  Omega  F7
20  Tis 99-05-18 08:15-12:00 ELCOV3 A idts V441  L7 99-03-24
08:15-12:00 ELEKT2 A idts V441  L7 99-03-24
13:15-17:00 MEKAV1 B idtt V442  L7 99-03-24
18:15-21:45 FKVIDt D idtr V441  L7
18:15-21:45 FKVIDt C idtp V442  L7 99-04-06
18:15-21:45 FKVIDt E idtu V423  L7 99-03-25
21  Tis 99-05-25 13:15-17:00 MEKAV1 B1 idtt N26  L8 99-04-06
Ons 99-05-26 08:15-12:00 ELCOV3 A idts V441  L8 99-03-24
08:15-12:00 ELEKT2 A idts V441  L8 99-03-24
18:15-21:45 FKVIDt D idtr V441  L8
18:15-21:45 FKVIDt C idtp V442  L8 99-04-06
18:15-21:45 FKVIDt E idtu V423  L8 99-03-25
18:15-22:00 MEKAV1 B2 idtt N26  L8 99-04-06
Fre 99-05-28 17:15-21:00 ELCOV3 icc  Omega  F8 99-03-08
17:15-21:00 ELEKT2 icc  Omega  F8 99-03-08
17:15-21:00 FKVIDt icc  Omega  F8 99-03-08
17:15-21:00 MEKAV1 icc  Omega  F8 99-03-08
22  Tis 99-06-01 14:00-19:00 FKVIDt icc  kkk  Tentamen 99-02-04
14:00-19:00 FKEIDt sjn  yyy  Omtentamen
14:00-19:00 ELCOV3 icc  kkk  Tentamen 99-02-04
14:00-19:00 ELEKT2 icc  kkk  Tentamen 99-02-04
14:00-19:00 FKVIDt icc  kkk  Tentamen 99-02-04
14:00-19:00 MEKAV1 icc  kkk  Tentamen 99-02-04
33  Tis 99-08-17 14:00-19:00 FKVIDt icc  kkk  Omtentamen 99-02-04
14:00-19:00 ELCOV3 icc  kkk  Omtentamen 99-02-04
14:00-19:00 ELEKT2 icc  kkk  Omtentamen 99-02-04
14:00-19:00 FKVIDt icc  kkk  Omtentamen 99-02-04
14:00-19:00 MEKAV1 icc  kkk  Omtentamen 99-02-04

Förklaringstexter

Program
ELCOV3 ELEKTROTEKNIKPROGRAMMET/COOP ÅK3, V
ELEKT2 ELEKTROTEKNIKPROGRAMMET ÅK2, V
FKEIDt FRISTÅENDE KURS IDt, E
FKVIDt FRISTÅENDE KURS IDt, V
MEKAV1 MEKATRONIKPROGRAMMET ÅK1, V
Sign
icc  Ivica Crnkovic
idtp Lab- Assistent
idtr Lab- Assistent
idts Lab- Assistent
idtt Lab- Assistent
idtu Lab- Assistent
sjn  Sverker Johansson
Lokal
kkk  Tentamenslokal V-ås
N26  Mekatroniklab, IEL
Omega  Aula N:a huset 280 p
V423  Lab 9, IDt
V441  Lab 11, IDt
V442  Lab 12, IDt
yyy  Tenta lokal E-tuna