CD5250 - Objektorienterad programutveckling med C++, 5p 
Schema


Föreläsningsplanering

Observera! Nedanstående planering är preliminär! Det kan visa sig bli nödvändigt med vissa mindre förändringar.

KURSSCHEMA (föreläsningar och laborationer)

 

Datum, tid och plats

  Aktivitet

Läsanvisningar   

99-04-06 17:15-21:00 Omega

  Introduktion till objektorientering 
  Historik och språklig översikt 
  C++ som ett bättre C: 
  Kommentarer, Funktionsöverlagring, Defaulta funktionsargument, Dynamisk minnesallokering, Explicit typkonvertering, Referensparametrar, Inline, Streambaserat I/O, Templates (mallar) 

C++ Direkt: 
1-5 Repetition av C 
13.2 Funktionsmallar 
 

99-04-15 17:15-21:00 Omega

  Objektorienterad analys och design 
  Objekt, klasser och instanser 
  Konstruktorer och destruktorer 
  Komposition 

C++ Direkt: 

7-7.3.3 och 7.4 
 

99-04-21 17:15-21:00 Omega

  Arv 
  Skyddade medlemmar 
  Konstruktorer och destruktorer i samband med komposition och arv. 

C++ Direkt: 
9-9.3 
 

99-04-29 17:15-21:00 Omega

  Operatoröverlagring 
  Friends (vänner) 
  Initieringskonstruktorn 
  Tilldelningsoperatorn 

C++ Direkt: 
7.3.4-7.3.5 
8-8.4
 

99-05-03 17:15-21:00 Omega

  Klassvariabler och klassmetoder 
  Mer om arv 
  Olika typer av arv (public, protected och private) 
  Abstrakta överklasser 

C++ Direkt: 
8.5 
9-9.4 och 9.10 
 

99-05-10 17:15-21:00 Omega

  Substitutionsprincipen 
  Dynamisk bindning och polymorfism 
  Multipelt arv 
  Namntvetydigheter 
  Instansieringsproblemet 
  Konstruktorer vid multipelt arv 

C++ Direkt: 
9.5 och 9.7-9.10 
 

99-05-12 17:15-21:00 Omega

  Strömmar och filer
  Lagring av heterogena objekt i filer
  Templates (mallar) 

C++ Direkt:
11.1-11.8
13
 

99-05-28 17:15-21:00 Omega

  Repetition 

   

 

     

 

Laborationer

Tentamen

Omtentamen


Antal accesser: